Skúmavka na hubenie komárov je klasifikovaný akoUVA ultrafialové svetlo.Majú nízku energetickú hladinu a o niečo dlhšie vlnové dĺžky v spektre.Priemyselná inšpekcia a testovacie analýzy, detektor bankových mien, mineralógia, kriminalistika, potravinárska výroba, odchyt hmyzu atď. Najčastejšie aplikácie pre zákl. trubice čierneho svetlasú nasledovné: Bug zappers - fungujú tak, že priťahujú chyby a zabíjajú ich elektrinou.Polymerizácia - chemický proces, pri ktorom sa molekuly spájajú.Soláriá - UVA trubice sú bezpečnejšie na použitie kvôli ich nízkemu výkonu.