Led Nano trubicemajú vyššiu priepustnosť svetla a sú mäkšie, šíria svetlo rovnomernejšie a znižujú oslnenie.Svetelná účinnosť môže dosiahnuť až 92% vďaka nanometrovému plastovému krytu.po druhé,Nano trubicové svetlású mimoriadne odolné.Pri vystavení vysokým teplotám sa nedeformuje.nakoniecnano led trubicesú proti starnutiu a nezafarbujú.V porovnaní s plastovými trubicami je extrémne ťažké zmeniť žltú farbu nano trubíc po mnohých rokoch prevádzky.

Nakoniec má napájací zdroj viacero ochranných funkcií, ako je ochrana pred bleskom, prepäťová ochrana, nadprúdová ochrana, ochrana proti prerušeniu obvodu, ochrana proti skratu atď., Ktoré spĺňajú bezpečnostné požiadavky elektromagnetickej kompatibility, harmonických, výdržného napätia, izolácie, atď.